Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Výzkum zákazníků

Kvantitativní a kvalitativní výzkumy – tržní pozice, růstové strategie, spokojenost a chování zákazníků

 • Výzkum tržních příležitostí (analýza strategického potenciálu a nedostatků)
 • Výzkum chování zákazníků/spotřebitelů (preference, postoje, hodnocení produktů, cenová citlivost aj.)
 • Výzkum maloobchodu
 • Studie spokojenosti a loajality zákazníků
 • Test-shopping (nezávislé testování obchodních řetězců)

Metodické nástroje výzkumu trhu

 • Diskuzní skupiny
 • Hloubkové rozhovory
 • Mystery/test shopping
 • Terénní průzkum
 • Výzkum maloobchodu

Odborné kapacity a předpoklady

 • Síť školených tazatelů v České republice, Slovensku, Polsku, Rusku aj.
 • Důsledná kontrola kvality
 • Výběr respondentů standardními postupy
 • Zpracování dat standardními nástroji (vč. softwaru SPSS)
 • Závěrečná zpráva v tištěné a/nebo elektronické verzi
 • Prezentace a interpretace dat a výsledků v podobě tabulek a grafů

Prosíme, sdělte nám své požadavky a my připravíme konkrétní návrh a cenovou nabídku.