Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Vyhledání a výběr partnerů / zákazníků

 • Cílený průzkum trhu – identifikace potenciálních zákazníků, distributorů, dodavatelů v zahraničí i doma
 • Přímé oslovení, vyhodnocení jejich obchodního zájmu a vhodnosti a potenciálu pro spolupráci 
 • Detailní profily vhodných kandidátů vč. jejich vyjádření; shrnutí odpovědí ostatních oslovených firem

Efektivní způsob nalezení zahraničních partnerů (zákazníků/distributorů) pro export výrobků a služeb.
Službu poskytujeme v zemích Evropy a na vybraných trzích celého světa, kde máme místní konzultanty.

Metodika

 • Zjištění a posouzení marketingové či exportní strategie klienta a jeho výrobků a služeb
 • Stanovení profilu ideálního partnera z hlediska obchodní spolupráce v zahraničí
 • Ucelený rozbor daného segmentu trhu
 • Výchozí seznam relevantních firem
 • Přímá komunikace na úrovni vedení firem, ověření předpokladů
 • Předání informací o produktech klienta a jeho návrhu spolupráce
 • Následný kontakt – ověření zájmu a vhodnosti firem
 • Získání vyjádření firem vč. komentářů k jejich očekáváním, obchodním příležitostem a možným překážkám
 • Zpracování detailních profilů firem a souhrnné závěrečné zprávy

Časový rámec

Cca 4-6 týdnů

Standardní výstupy

 • Souhrnné informace o povaze a potenciálu trhu pro export
 • 15-25 pečlivě vybraných a přímo oslovených zahraničních obchodních partnerů
 • Obvykle 5-10 relevantních firem s potvrzenými předpoklady pro spolupráci a zájmem o obchodní jednání
 • Detailní profily potenciálních partnerů
 • Odpovědi a komentáře od všech oslovených firem

Doporučený následný postup

Osobní jednání s vybranými partnery – v sekci Jednání/Cesty se dozvíte o možnosti pověřit EasyLink také zprostředkováním setkání s nejvhodnějšími zvolenými partnery a kompletním zajištěním Vaší cesty.

Cena

Cena standardního projektu na vyhledání a výběr partnerů pro export a distribuci vychází z časové náročnosti na cílovém trhu.

Cena je stanovena jako fixní částka – její konkrétní výše (obvykle v řádu desítek tisíc korun) závisí zejména na výběru země či zemí.

Prosím, sdělte nám své požadavky a my Vám rádi připravíme konkrétní návrh a nabídku.