Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Strategické studie trhu

 • Od krátkých souhrnných informací po obsáhlé detailní analýzy zahraničních trhů
 • Vždy přesně uzpůsobené podle požadavků a cílů klienta pro export a marketing

Metodika

Základní průzkum (desk research), interview s experty a klíčovými hráči, statistika, databáze firem, analýza distribuční sítě, konkurence, sektorové organizace, akce a média, průzkum v terénu aj.

Časový rámec

Cca 4-10 týdnů

Výstupy

Profesionální studie domácího či zahraničního trhu vč. strategických doporučení a konkrétních obchodních příležitostí pro prodej, nákup, export, marketing; obvykle 30-150 stran.

Rozsah

 • Velikost a potenciál trhu
 • Rozbor konkurence
 • Struktura distribuční sítě
 • Potenciální odběratelé a obchodní partneři
 • Analýza konkurenčních produktů
 • Chování a preference zákazníků
 • Trendy a růstové faktory
 • Právní rámec
 • Možnosti propagace (média, veletrhy aj.)
 • Detailní profily vybraných firem
 • Strategická doporučení a hodnocení

Cena

Cena strategické studie trhu je vždy stanovena fixní částkou závisející na povaze a rozsahu každého projektu a našem odhadu časové náročnosti jeho zpracování. Nejčastěji se jedná o částku v řádu desítek tisíc korun za jednu zemi.

Obvykle studie trhu vyžadují od 3 do 20 dní čistého času našeho konzultanta, a přibližně ve stejném poměru se také liší jejich ceny – v rozmezí od několika desítek tisíc až po šestimistné hodnoty u rozsáhlých studií nebo při pokrytí více zemí či náročnějších trhů.

Prosím, sdělte nám své požadavky a my připravíme konkrétní návrh a nabídku na průzkum vybraného trhu ve Střední a Východní Evropě, Západní Evropě, Skandinávii, Severní Americe, Jižní Americe či vybraných zemích Asie. Naším pravidlem je nabídnout každému klientovi nákladově efektivní řešení, které zajistí maximálně kvalitní výstupy dle individuálních potřeb.